"SEBELÁSKA"

"JE DŮLEŽITÉ NAJÍT CESTU K SEBELÁSCE, RESPEKTOVAT SE A PEČOVAT O SEBE SAMOZŘEJMĚ S LÁSKOU"...