"SEBEKOUČ"

"PLŇ SI KREATIVNÍ ÚKOLY DLE SVÉHO GUSTA, ODPOVÍDEJ SI NA OTÁZKY, HLEDEJ CESTY A POSOUVEJ SVÉ VLASTNÍ HRANICE. BUĎ SI KOUČEM!"

 

"Co bych chtěla umět?"... Nad touto otázkou jsem se pozastavila již několikrát ve svém životě, a to v různých etapách. Jako malá holka jsem samozřejmě své odpovědi zaznamenávala do svých zápisníčků velice povrchně. Chtěla jsem umět všechno, pak všechno co princezny z pohádek, zpěvačky z plakátů a učitelky ze školy. Chtěla jsem umět žít šťastně až...